Super Dare of 2021

Super Dare of 2021شما دوست دارید چه کاری را انجام دهید؟

در اغلب اوقات چه کاری انجام می دهید؟

دوست دارید در چه نوع آبی وارد شوید؟

چه نوع سبک زندگی را دوست دارید؟

آیا شما شکلات یا بستنی دوست دارید؟

دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما در اوقات فراغت خود چه کار می کنید؟

برای شما کدام روز خاص تر است؟

ترجیح شما چه چیزی خواهد بود؟

شما چه چیزی را انتخاب می کنید؟

دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

ترجیح شما در تماشای فیلم چیست؟

آیا شما آشپزی و یا غذا خوردن را دوست دارید؟

نوع آهنگی که شما دوست دارید چیست؟

دوست دارید مسافت های طولانی را چگونه طی کنید؟

در اغلب اوقات از چه چیزی استفاده می کنید؟

آیا شما خوابیدن یا خرید کردن را دوست دارید؟

چه چیزی برای شما اولویت دارد؟

آیا شما دانش و یا پول را انتخاب خواهید کرد؟

شما جمع کوچکی از افراد را دوست دارید یا مهمانی های بزرگ را؟

شما ترجیح می دهید هر روز چگونه مسافرت کنید؟